« Зонова футболна група "Тракия" 1964/65

| Регламент | Таблица с резултати | Ранглиста |

Кръгове: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

              Класиране:          

                    М  П  Р  З  ГР   Т

1. Ботев (Пазарджик) 1 1 0 0 6:2 2 [-] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Искра (Пазарджик) 1 1 0 0 2:0 2 [*] 3. Асен Гаргов (Калояново) 0 0 0 0 0:0 0 . Васил Коларов (Катуница) 0 0 0 0 0:0 0 . Левски (Карлово) 0 0 0 0 0:0 0 [-] . Металик (Вазовград) 0 0 0 0 0:0 0 . Партизанин (Първомай) 0 0 0 0 0:0 0 . Спартак (Болярци) 0 0 0 0 0:0 0 [+] . Тракия (Гара Кричим) 0 0 0 0 0:0 0 [*] . Тракторостроител (Карлово) 0 0 0 0 0:0 0 [*] . Христо Гюлеметов (Брацигово) 0 0 0 0 0:0 0 [+] ------------------------------------------------------------------- . Шипка (Асеновград) 0 0 0 0 0:0 0 13. Ботев (Кричим) 1 0 0 1 0:2 0 14. Бенковски (Куртово Конаре) 1 0 0 1 2:6 0 [+]
Бележки - В периода 1 юли-20 септември 1964 г. Акумулаторец (Пазарджик) е преименуван на Искра. - В периода 1 декември 1964 г.-15 март 1965 г. Тракийска слава (Гара Кричим) е преименуван на Тракия. - В периода 20 май-5 юни 1965 г. Завод 15 (Карлово) е преименуван на Тракторостроител. - Пояснения за отборите на работническите физкултурни колективи: - Искра (Пазарджик) - спортен клуб на ФД Ботев към Акумулаторен завод "Методи Шатаров"; - Тракторостроител (Карлово) - спортен клуб на ФД Левски към Карловски тракторен завод (преди Главни самолетно-ремонтни работилници и Завод 15). I кръг 23 август 1964 г., неделя: Ботев (Пазарджик) - Бенковски (Куртово Конаре) 6:2 Асен Гаргов (Калояново) - Тракторостроител (Карлово) - Васил Коларов (Катуница) - Шипка (Асеновград) - Левски (Карлово) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Металик (Вазовград) - Спартак (Болярци) - Тракия (Гара Кричим) - Партизанин (Първомай) - Ботев (Кричим) - Искра (Пазарджик) 0:2 II кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Искра (Пазарджик) - Партизанин (Първомай) - Ботев (Кричим) - Спартак (Болярци) - Тракия (Гара Кричим) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Металик (Вазовград) - Шипка (Асеновград) - Левски (Карлово) - Тракторостроител (Карлово) - Васил Коларов (Катуница) - Ботев (Пазарджик) - Асен Гаргов (Калояново) - III кръг Асен Гаргов (Калояново) - Бенковски (Куртово Конаре) - Васил Коларов (Катуница) - Ботев (Пазарджик) - Левски (Карлово) - Тракторостроител (Карлово) - Металик (Вазовград) - Шипка (Асеновград) - Тракия (Гара Кричим) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Ботев (Кричим) - Спартак (Болярци) - Искра (Пазарджик) - Партизанин (Първомай) - IV кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Партизанин (Първомай) - Спартак (Болярци) - Искра (Пазарджик) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Ботев (Кричим) - Шипка (Асеновград) - Тракия (Гара Кричим) - Тракторостроител (Карлово) - Металик (Вазовград) - Ботев (Пазарджик) - Левски (Карлово) - Асен Гаргов (Калояново) - Васил Коларов (Катуница) - V кръг Васил Коларов (Катуница) - Бенковски (Куртово Конаре) - Левски (Карлово) - Асен Гаргов (Калояново) - Металик (Вазовград) - Ботев (Пазарджик) - Тракия (Гара Кричим) - Тракторостроител (Карлово) - Ботев (Кричим) - Шипка (Асеновград) - Искра (Пазарджик) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Партизанин (Първомай) - Спартак (Болярци) - VI кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Спартак (Болярци) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Партизанин (Първомай) - Шипка (Асеновград) - Искра (Пазарджик) - Тракторостроител (Карлово) - Ботев (Кричим) - Ботев (Пазарджик) - Тракия (Гара Кричим) - Асен Гаргов (Калояново) - Металик (Вазовград) - Васил Коларов (Катуница) - Левски (Карлово) - VII кръг Левски (Карлово) - Бенковски (Куртово Конаре) - Металик (Вазовград) - Васил Коларов (Катуница) - Тракия (Гара Кричим) - Асен Гаргов (Калояново) - Ботев (Кричим) - Ботев (Пазарджик) - Искра (Пазарджик) - Тракторостроител (Карлово) - Партизанин (Първомай) - Шипка (Асеновград) - Спартак (Болярци) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - VIII кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Гюлеметов (Брацигово) - Шипка (Асеновград) - Спартак (Болярци) - Тракторостроител (Карлово) - Партизанин (Първомай) - Ботев (Пазарджик) - Искра (Пазарджик) - Асен Гаргов (Калояново) - Ботев (Кричим) - Васил Коларов (Катуница) - Тракия (Гара Кричим) - Левски (Карлово) - Металик (Вазовград) - IX кръг Металик (Вазовград) - Бенковски (Куртово Конаре) - Тракия (Гара Кричим) - Левски (Карлово) - Ботев (Кричим) - Васил Коларов (Катуница) - Искра (Пазарджик) - Асен Гаргов (Калояново) - Партизанин (Първомай) - Ботев (Пазарджик) - Спартак (Болярци) - Тракторостроител (Карлово) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Шипка (Асеновград) - X кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Шипка (Асеновград) - Тракторостроител (Карлово) - Гюлеметов (Брацигово) - Ботев (Пазарджик) - Спартак (Болярци) - Асен Гаргов (Калояново) - Партизанин (Първомай) - Васил Коларов (Катуница) - Искра (Пазарджик) - Левски (Карлово) - Ботев (Кричим) - Металик (Вазовград) - Тракия (Гара Кричим) - XI кръг Тракия (Гара Кричим) - Бенковски (Куртово Конаре) - Ботев (Кричим) - Металик (Вазовград) - Искра (Пазарджик) - Левски (Карлово) - Партизанин (Първомай) - Васил Коларов (Катуница) - Спартак (Болярци) - Асен Гаргов (Калояново) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Ботев (Пазарджик) - Шипка (Асеновград) - Тракторостроител (Карлово) - XII кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Тракторостроител (Карлово) - Ботев (Пазарджик) - Шипка (Асеновград) - Асен Гаргов (Калояново) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Васил Коларов (Катуница) - Спартак (Болярци) - Левски (Карлово) - Партизанин (Първомай) - Металик (Вазовград) - Искра (Пазарджик) - Тракия (Гара Кричим) - Ботев (Кричим) - XIII кръг Ботев (Кричим) - Бенковски (Куртово Конаре) - Искра (Пазарджик) - Тракия (Гара Кричим) - Партизанин (Първомай) - Металик (Вазовград) - Спартак (Болярци) - Левски (Карлово) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Васил Коларов (Катуница) - Шипка (Асеновград) - Асен Гаргов (Калояново) - Тракторостроител (Карлово) - Ботев (Пазарджик) - XIV кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Ботев (Пазарджик) - Тракторостроител (Карлово) - Асен Гаргов (Калояново) - Шипка (Асеновград) - Васил Коларов (Катуница) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Левски (Карлово) - Спартак (Болярци) - Металик (Вазовград) - Партизанин (Първомай) - Тракия (Гара Кричим) - Искра (Пазарджик) - Ботев (Кричим) - XV кръг Искра (Пазарджик) - Бенковски (Куртово Конаре) - Ботев (Кричим) - Партизанин (Първомай) - Тракия (Гара Кричим) - Спартак (Болярци) - Металик (Вазовград) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Левски (Карлово) - Шипка (Асеновград) - Васил Коларов (Катуница) - Тракторостроител (Карлово) - Асен Гаргов (Калояново) - Ботев (Пазарджик) - XVI кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Асен Гаргов (Калояново) - Ботев (Пазарджик) - Васил Коларов (Катуница) - Тракторостроител (Карлово) - Левски (Карлово) - Шипка (Асеновград) - Металик (Вазовград) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Тракия (Гара Кричим) - Спартак (Болярци) - Ботев (Кричим) - Партизанин (Първомай) - Искра (Пазарджик) - XVII кръг Партизанин (Първомай) - Бенковски (Куртово Конаре) - Искра (Пазарджик) - Спартак (Болярци) - Ботев (Кричим) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Тракия (Гара Кричим) - Шипка (Асеновград) - Металик (Вазовград) - Тракторостроител (Карлово) - Левски (Карлово) - Ботев (Пазарджик) - Васил Коларов (Катуница) - Асен Гаргов (Калояново) - XVIII кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Васил Коларов (Катуница) - Асен Гаргов (Калояново) - Левски (Карлово) - Ботев (Пазарджик) - Металик (Вазовград) - Тракторостроител (Карлово) - Тракия (Гара Кричим) - Шипка (Асеновград) - Ботев (Кричим) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Искра (Пазарджик) - Спартак (Болярци) - Партизанин (Първомай) - XIX кръг Спартак (Болярци) - Бенковски (Куртово Конаре) - Партизанин (Първомай) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Искра (Пазарджик) - Шипка (Асеновград) - Ботев (Кричим) - Тракторостроител (Карлово) - Тракия (Гара Кричим) - Ботев (Пазарджик) - Металик (Вазовград) - Асен Гаргов (Калояново) - Левски (Карлово) - Васил Коларов (Катуница) - XX кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Левски (Карлово) - Васил Коларов (Катуница) - Металик (Вазовград) - Асен Гаргов (Калояново) - Тракия (Гара Кричим) - Ботев (Пазарджик) - Ботев (Кричим) - Тракторостроител (Карлово) - Искра (Пазарджик) - Шипка (Асеновград) - Партизанин (Първомай) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Спартак (Болярци) - XXI кръг Гюлеметов (Брацигово) - Бенковски (Куртово Конаре) - Спартак (Болярци) - Шипка (Асеновград) - Партизанин (Първомай) - Тракторостроител (Карлово) - Искра (Пазарджик) - Ботев (Пазарджик) - Ботев (Кричим) - Асен Гаргов (Калояново) - Тракия (Гара Кричим) - Васил Коларов (Катуница) - Металик (Вазовград) - Левски (Карлово) - XXII кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Металик (Вазовград) - Левски (Карлово) - Тракия (Гара Кричим) - Васил Коларов (Катуница) - Ботев (Кричим) - Асен Гаргов (Калояново) - Искра (Пазарджик) - Ботев (Пазарджик) - Партизанин (Първомай) - Тракторостроител (Карлово) - Спартак (Болярци) - Шипка (Асеновград) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - XXIII кръг Шипка (Асеновград) - Бенковски (Куртово Конаре) - Гюлеметов (Брацигово) - Тракторостроител (Карлово) - Спартак (Болярци) - Ботев (Пазарджик) - Партизанин (Първомай) - Асен Гаргов (Калояново) - Искра (Пазарджик) - Васил Коларов (Катуница) - Ботев (Кричим) - Левски (Карлово) - Тракия (Гара Кричим) - Металик (Вазовград) - XXIV кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Тракия (Гара Кричим) - Металик (Вазовград) - Ботев (Кричим) - Левски (Карлово) - Искра (Пазарджик) - Васил Коларов (Катуница) - Партизанин (Първомай) - Асен Гаргов (Калояново) - Спартак (Болярци) - Ботев (Пазарджик) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Тракторостроител (Карлово) - Шипка (Асеновград) - XXV кръг Тракторостроител (Карлово) - Бенковски (Куртово Конаре) - Шипка (Асеновград) - Ботев (Пазарджик) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Асен Гаргов (Калояново) - Спартак (Болярци) - Васил Коларов (Катуница) - Партизанин (Първомай) - Левски (Карлово) - Искра (Пазарджик) - Металик (Вазовград) - Ботев (Кричим) - Тракия (Гара Кричим) - XXVI кръг Бенковски (Куртово Конаре) - Ботев (Кричим) - Тракия (Гара Кричим) - Искра (Пазарджик) - Металик (Вазовград) - Партизанин (Първомай) - Левски (Карлово) - Спартак (Болярци) - Васил Коларов (Катуница) - Христо Гюлеметов (Брацигово) - Асен Гаргов (Калояново) - Шипка (Асеновград) - Ботев (Пазарджик) - Тракторостроител (Карлово) -
Таблица с резултати
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Ботев (Пазарджик) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:2 2. Искра (Пазарджик) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3. Асен Гаргов (Калояново) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Васил Коларов (Катуница) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5. Левски (Карлово) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6. Металик (Вазовград) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7. Партизанин (Първомай) -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8. Спартак (Болярци) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 9. Тракия (Гара Кричим) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 10. Тракторостроител (Карлово) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 11. Христо Гюлеметов (Брацигово) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 12. Шипка (Асеновград) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 13. Ботев (Кричим) -:- 0:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 14. Бенковски (Куртово Конаре) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ нагоре