Квалификации за Трета лига 2016/17


Североизточна Трета лига

              Шампиони на ОФГ

ОФГ Варна:   -
ОФГ Добрич:  -
ОФГ Шумен:   -
ОФГ Търговище: -
ОФГ Русе:   -
ОФГ Силистра: -
ОФГ Разград:  -

              Квалификации

Групата има _ места за попълване.


Жребий: _нагоре


Северозападна Трета лига

              Шампиони на ОФГ

ОФГ Велико Търново: -
ОФГ Габрово:    -
ОФГ Плевен:     -
ОФГ Ловеч:     -
ОФГ Враца:     -
ОФГ Монтана:    -
ОФГ Видин:     -

              Квалификации

Групата има _ места за попълване.


Жребий: _нагоре


Югозападна Трета лига

              Шампиони на ОФГ

ОФГ София (ст.): -
ОФГ София (обл.): -
ОФГ Перник:    -
ОФГ Благоевград: -
ОФГ Кюстендил:  -
ОФГ Пазарджик:  -

              Квалификации

Групата има _ места за попълване.


Жребий: _нагоре


Югоизточна Трета лига

              Шампиони на ОФГ

ОФГ Пловдив:  -
ОФГ Смолян:  -
ОФГ Хасково:  -
ОФГ Кърджали: -
ОФГ Ст.Загора: -
ОФГ Сливен:  -
ОФГ Бургас:  -
ОФГ Ямбол:   -

Групата има _ места за попълване.


Жребий: _нагоре