4 участника в търга за активите на фалиралото АД на ЦСКА

Четири страни ще наддават тайно пред синдик Дора Милева за активите на фалиралото АД на ЦСКА. По обяд от настоящото дружество на армейците първи внесоха депозит от 10% от пазарната оценка на активите на фалиралото дружество - 1 646 325 лв.

В последния момент преди крайния срок за заявяване на участие в търга депозит внесоха и още три страни. Две от тях са фирми, несвързани с други футболни клубове - Еко Депозит Сълюшънс и Интегрис Лаб - и двете базирани в София. Последният участник в търба е Никола Газдов, който е член на УС на състезаващия се в ОФГ София (столица) и основан през това лято ЦСКА 1948. Самият клуб ЦСКА 1948 обаче не участва в търга като такъв, нито е изразил официална позиция за търга.

От ЦСКА публикуваха съобщение, с което твърдят че двете фирми са подставени като напомнят и връзките на роднина на Газдов с Лудогорец 1945 (Разград).

Търгът за активите на фалиралото АД ще се проведе на 30 март 2017 г. от 14:00 ч на ст."Българска армия". Участниците трябва да представят между 13:00 и 14:00 ч офертите си в запечатан плик. При отварянето на пликовете търгът се печели автоматично от страната, посочила най-висока цена за активите и само при равенство за най-висока оферта ще се пристъпи към явно наддаване. Спечелилият търга трябва да внесе цялата сума в срок от 7 дни. В противен случай той ще загуби депозита си, а търгът ще бъде проведен наново с 20% по-ниска начална цена.

Основно място в активите заемат част от търговските марки на клуба, които са оценени и на близо 1 млн лв. Останалото имущество представлява екипировка, фенартикули, автобус, служебни автомобили и парични вземания.


Съобщението на ЦСКА.