Кореспонденция между пресслужбата на Черно море (Варна) и bulgarian-football.com

press @chernomorepfc.bg Wed, Jan 3, 2018 at 4:22 PM
To: editors @bulgarian-football.com
До Управителя на
„Български футбол“ ЕООД – гр.София

Уважаеми г-н Алексиев,

Пишем ви по повод страницата на нашия футболен клуб във вашия сайт – http://bgclubs.eu/teams/Chernomore(Varna) и съпътстващите ги визитки на СК „Тича“ и СК „Владислав“.

Със съжаление установихме, че историята на клуба е представена неправилно и съдържа редица грешки, като най-фрапантната от тях е, че „Черно море“ е описан като новосъздаден клуб през 1945 г. Подчертаваме, че това твърдение не отговаря на истината. ПФК „Черно море“ е неразривно свързан със СК „Тича“ и СК „Владислав“ и е официално признат за техен наследник и правоприемник. Вярно е, че през 50-те години на миналия век клубът е бил считан за нов, но така е било с всички останали клубове в България. Тогавашната власт е искала да наложи схващането, че те са отговорни за създаването и развитието на спорта и в частност футбола в България. Съгласете се, че това съвсем не е така.

След създаването на Българския съюз за физкултура и спорт (БСФС) през 1958 г. реформата, въведена по брутален начин чрез Закона за физическото възпитание и спорта от 1947 г. е обявена за неправилна и на всички спортни организации, в т.ч. и футболни клубове, е дадена възможността да свържат историята си с тази на своите предшественици, при положение, че връзката е доказуема. „Черно море“ (тогава под името „Ботев“) е един от първите спортни клубове в страната, който прави постъпки за признаване и утвърждаване на своята история. Именно затова според всички източници на БСФС (до 1985 г. главен държавен орган за администриране на футбола) и на Българския футболен съюз (БФС) след учредяването му като независим и самостоятелен орган, „Черно море“ е признат за носител на традициите, историята и успехите на „Тича“ и „Владислав“. Наскоро се сдобихме с пълния архив на „Тича–Владислав 45“, който се считаше за безвъзвратно изгубен. Все още не сме обработили всички документи, но от официалната протоколна книга е видно, че „Тича“ и „Владислав“ не са били закрити, както се е случило с много други клубове по онова време. Вероятно и това обяснява защо „Черно море“ моментално е бил признат за наследник, докато някои други получават отказ тогава или им се изискват допълнителни документи.

На 3 март 1913 г. е основан „Галата” (спортно-туристическо дружество) и тази дата винаги се е считала за дата на основаване на клуба. На 18 май 1913 г. се преименува на „Река Тича”, а на 24 май 1914 г. се обединява със „Спортист” (основан през пролетта на 1909 г.) под името „Река Тича”. На 21 януари 1919 г. се преименува на спортен клуб „Тича”. СК „Владислав” е създаден на 3 април 1916 г. под името „Напред” (спортно-туристическо дружество). През декември 1917 г. е преименуван на СК „Развитие”. От 1 август 1920 г. до 1 май 1921 г. носи името „Гранит” и е колективен член в СК „Тича”. На 1 май 1921 г. се отделя от СК „Тича” под името „Владислав”. На 18 февруари 1945 г. „Тича” и „Владислав” са обединени под името „Тича-Владислав 45“ (ТВ-45). На 11 февруари 1947 г. е присъединен тенис клуб „Приморец”, като името на клуба се променя на ТВП (Тича–Владислав–Приморец). На 8 октомври 1948 г. ТВП преминава към дома на народната войска и приема името „Ботев“. През периода 1950-56 г. носи името ВМС. През 1956 г. е преименуван на СКНА. На 4 юни 1957 г. се обединява с ДСО „Ударник” под името „Ботев”. На 26 януари 1959 г. се обединява с „Черно море” (обединение на „Корабостроител“ и „Локомотив“) под името АСК „Черно море”. На 6 март 1969 г. в „Черно море” се влива „Академик”, като се образува Флотско студентско физкултурно дружество (ФСФД). След създаването на БФС през юни 1985 г., футболната секция на дружеството се отделя самостоятелно като ФК „Черно море” през август същата година. През 1998 г. клубът се преобразува в АД съгласно Закона за спорта и става съответно ПФК „Черно море“.

Във всички писмени източници през годините, включително периодичния печат на окръжно и държавно ниво, енциклопедии, годишници и справочници, „Черно море“ е бил представян като наследник на „Тича“ и „Владислав“ и четирикратен шампион на България. Вашата фирма в качеството си на издател е публикувала годишник през 2004 г., където „Черно море“ е представен по същия начин. Недоумяваме въз основа на каква информация сте променили кардинално становището си, като в духа на добрия тон считаме, че това се дължи на техническа грешка. За съжаление, представената по този начин история води до разнопосочни и противоречиви сведения в други източници, които се позовават на bgclubs.eu като първоизточник. Това сериозно уронва престижа на нашия клуб и е недопустимо.

Най-любезно молим да коригирате визитката на клуба в администрирания от вас сайт, както и тези на предшествениците на „Черно море“ – „Тича“ и „Владислав“.

С уважение, Ивайло Борисов, пресслужба ПФК Черно море


Bulgarian Football editors @bulgarian-football.com Thu, Jan 4, 2018 at 10:03 AM
To: press @chernomorepfc.bg
Здравейте,

Пише ви Йордан Циров, главен редактор на сайта bulgarian-football.com и част от екипа, работещ по сайтовете bulgarian-football.com и bgclubs.eu. по молба на г-н Александър Алексиев, до когото е адресирано писмото ви.

Благодарим ви за интереса към нашия сайт и работата ни.

Екипът ни никога не е претендирал да бъде последна инстанция по въпросите на българската футболна история, може би именно и затова се ползваме с уважението на много наши колеги и като цяло на футболната общественост. Ние защитаваме позицията, че няма някаква „абсолютна истина“ или златен ключ за решаване на множеството проблеми, свързани с тълкуването на историята не само на Черно море, но и на почти всеки един наш известен клуб.

Въпросът за онаследяването и приемствеността между различните клубове разбираемо е най-щекотлив и привлича най-голям интерес в привържениците, но именно той може да бъде разгледан и тълкуван по поне няколко различни начина, всеки от които има много валидни аргументи в полза, както и против.

Затова и нашият екип се фокусира най-вече върху два аспекта от работата си. От една страна излагането – по възможно най-достъпен начин – на конкретиката и фактите около историята на българските ни клубове. Във връзка с това можем само да приветстваме работата, за която вие споменавате, и да очакваме с интерес да публикувате споменатите от вас документи. Няма как и не желаем да избегнем от това да имаме своя позиция и виждане за събитията разбира се, но отново – ние не желаем да я налагаме или да ангажираме никой с нея и напротив – поощряваме всеки футболен привърженик да се запознае възможно най-подробно с историята на своя клуб и да има свое, информирано, мнение по темата.

От друга страна за нас е важно без значение какъв прочит на историческите факти се избира, той да бъде прилаган с един аршин спрямо всички клубове. Именно над това се фокусираме при работата по нашия сайт. Във връзка с това и разбира се във връзка и с излизането на бял свят на нови факти, е нормално позицията ни по определени въпроси да търпи изменения. Както сам отбелязвате във вашето писмо, дори позицията на самите клубове за собствената им история търпи промени през годините. В момента изработваме наши вътрешни правила, които да ни позволят именно това – да сме сигурни, че при нашия прочит на иторическите факти прилагаме еднакви критерии за определяне на онаследяемостта между клубовете към всички отбори. Работата по този проект все още тече, тъй като екипът ни работи изцяло на доброволни начала и трябва да се съобразява и със свободното си време извън другите ни задължения, но при завършването му ще публикуваме и конкретните критерии, от които се ръководим при нашата работа.

Отново искам да подчертая, че ние не третираме нашата гледна точка като някаква абсолютна истина, а като един възможен прочит на историческите факти – именно те са важни за нас.

В тази връзка засягам и споменатите от вас факти. Всички те са изброени надлежно в настоящата ни визитка на Черно море. Също така и в нея, както и във визитките на Тича и на Владислав, е ясно упоменато, че Тича и Владислав се обединяват. Самото споменаване на Тича и Владислав във визитката на Черно море ясно и недвусмислено показва тези клубове като предшественици на Черно море.

Част от реорганизацията на нашите визитки и работата по тях включва и въвеждане на практиката там, където има различия между нашето виждане и официалната позиция на съответния клуб, ясно да указваме и позицията на клуба именно с цел възможно най-голяма информираност на читателите ни. Използвам възможността за отворената помежду ни комуникация, за да ви помоля да уточните претенциите на Черно море (като официална позиция на клуба) към историческото наследство на Тича и Владислав, за да можем и ние точно да ги отразим във визитката ни.

В писмото си вие уточнявате, че позицията на клуба е да счита за дата на основаването си 3 март 1913 г., моля да потвърдите това. Предвид, че тази дата е свързана с генезиса на Тича е очевидно, че клубът има претенции към историята на Тича, но може ли да потвърдите каква е позицията на клуба спрямо историята на Владислав – предявава ли претенции и към нея както и към спортните успехи на Владислав. Тази информация ще ни помогне възможно най-точно да изясним позицията на Черно море по въпроса.

Благодаря ви предварително за съдействието.

С уважение,
Йордан Циров
главен редактор на bulgarian-football.com
и екипът на bulgarian-football.com и bgclubs.eu


press @chernomorepfc.bg Fri, Jan 5, 2018 at 8:44 AM
To: Bulgarian Football editors @bulgarian-football.com
Уважаеми г-н Циров,

Благодарим за бързия отговор.

Разбираме, че искате да представите ваша интерпретация на историята, но ние като засегната страна имаме право да защитим нашите интереси.

„Черно море“ е скромен, но традиционен български клуб и историята ни (в пълния ѝ вид) е най-големия ни актив, както и нашите привърженици.

Ако на сайта ви имаше ясно различимо и видимо предупреждение, че това е ваш специфичен, алтернативен и неангажиращ вариант за представяне на историята, навярно и читателите нямаше да бъдат подвеждани, може би и ние като обект на статиите ви нямаше да имаме нищо против.

Категорично не сме съгласни, че подхождате по един и същи начин при изготвянето на визитките на клубовете. Точно обратното, намираме отношението към нас за тенденциозно, освен ако не става въпрос за грешка или все още незавършена статия. „Тича“ и „Владислав“ са споменати, но текстът на статията, както и статистическата справка под нея, говорят за всичко друго, но не и за приемственост.

Прав сте, че въпросът около приемственoстта е деликатен, но това е така само по отношение на някои клубове. Относно историята на „Черно море“ и неразривната връзка с „Тича“ и „Владислав“ никога не е имало каквито и да е съмнения, подозрения или неизяснени въпроси.

По отношение на рождената дата, ние приемаме официално признатата дата 3 март 1913 г. „Генезисът“, както се изразявате, всъщност е по-рано, но тази позиция никога не е била излагана пред БСФС, съответно и не е възприета. Отношението ни към „Владислав“ е абсолютно същото като към „Тича“: и двата клуба са предшественици на „Черно море“, а ние сме наследник и правоприемник и на двата. Тяхната история е част от нашата история. По принцип няма как да се наследява каквото и да е избирателно и това е основна концепция от хилядолетия, която намира израз в различни аспекти на обществения живот. Един клуб или е наследник и правоприемник на предшествениците си, или не е. Ако е, наследява всичко (права и задължения) от всички свои предшественици.

Подчертаваме, че това съвсем не е някаква нова позиция на клуба. Всички ръководители на „Черно море“ са я изразявали през годините, дори когато наименованието на клуба е било различно по една или друга причина. Позицията ни е същата като общоприетата от спортната общественост в лицето на журналистическата гилдия, другите клубове и футболната ни централа.

Ивайло Борисов, пресслужба ПФК Черно море


Bulgarian Football editors @bulgarian-football.com Fri, Jan 5, 2018 at 2:12 PM
To: press @chernomorepfc.bg
Г-н Борисов,

Благодарим ви за уточненията относно позицията на клуба.

По-долу прилагам връзкa към страницата на Черно море в bgclubs.eu, където тази ви позиция е вече отразена. http://bgclubs.eu/teams/Chernomore(Varna)

С това екипът ни смята въпроса за приключен.

С пожелания за спортни успехи,
Йордан Циров
главен редактор на bulgarian-football.com
и екипът на bulgarian-football.com и bgclubs.eu