На провело се на 24 септември 1944 г. общо събрание на Плевенска спортна област е избран временен областен спортен комитет, в който присъстващите клубове са представени от по двама делегати: - СП 39 (Плевен): доктор Вл.Божков и Борис Алексиев; - ЖСК (Плевен): Иван Дермански и ...
На 18 септември 1944 г. в Сливен е възстановен спортен клуб Христо Ботев, предишен редовен член на БНСФ от 1937 до 1942 г., когато е разпуснат от тогавашната власт. Избран е временен спортен комитет в състав: Стефан Цетров, Христо Стефанов, Борис Хисапчиев, Атанас Златев, Георги ...
На 13 септември 1944 г. в Ловния дом в София се провежда учредително събрание на Софийски спортен комитет. На събранието участват всички софийски клубове, а ролята на новата организация е да служи като организатор на спортните събития в града на мястото на разформированата ...