Бенковски БС (Българско Сливово)

Бенковски БС (Българско Сливово)