Мини "Марица-изток" (Раднево)

Мини "Марица-изток" (Раднево)