Първа атомна 1974 (Козлодуй)

Първа атомна 1974 (Козлодуй)