Пристис (кв.Долапите, Русе)

Пристис (кв.Долапите, Русе)