Сокол 2007 (Червена вода)

Сокол 2007 (Червена вода)