Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас)

Сокол 2014 (кв.Долни Воден, Ас)