Сокол 2020 (кв.Долни Воден, Ас)

Сокол 2020 (кв.Долни Воден, Ас)