Светкавица (Манолско Конаре)

Светкавица (Манолско Конаре)