Въбел 1925 (кв.Въбел, Търговище)

Въбел 1925 (кв.Въбел, Търговище)