Върба 1917 (кв.Върба, Радомир)

Върба 1917 (кв.Върба, Радомир)