"В" АФГ 2014/15 - Публика


Североизточна "В" АФГ - публика 2014/15

              Обща посещаемост

Таблица за посещаемостта в Североизточна В АФГ

Бележка
 - Данните за посещаемостта са ни предоставени от ЗС на БФС - Варна.

нагоре


Северозападна "В" АФГ - публика 2014/15

              Обща посещаемост

Таблица за посещаемостта в Северозападна В АФГ

Бележка
 - Данните за посещаемостта са ни предоставени от ЗС на БФС - Велико Търново.

нагоре


Югозападна "В" АФГ - публика 2014/15

              Обща посещаемост

Таблица за посещаемостта в Югозападна В АФГ

Бележка
 - Данните за посещаемостта са ни предоставени от ЗС на БФС - София.

нагоре


Югоизточна "В" АФГ - публика 2014/15

              Обща посещаемост

Таблица за посещаемостта в Югоизточна В АФГ

Бележка
 - Данните за посещаемостта са ни предоставени от ЗС на БФС - Пловдив.

нагоре