Национален отбор - статистика 2024 г.


Международни приятелски срещи 2024

България 1-0 Танзания

  време: 22 март 2024 г., петък, 15:00 ч, 9/7 С, облачно
  място: ст."Лив Бона Деа Арена" /"Далга Арена"/, Мардакян /Mərdəkan/, Азербайджан, 154 зрители

  съдия: Алияр Агаев (Азербайджан); помощници: Зейнал Зейналов (Азербайджан), Акиф Амирали (Азербайджан); 4-ти: Рауф Джабаров (Азербайджан)
  екипи: златно с тъмносини рамена и ръкави, тъмносиньо със златно-бял кант, златно с тъмносин кант (тъмносини номера) ; синьо с жълт кант, синьо, синьо с жълт кант (жълти номера)
капитани: 11.Кирил Десподов ; 7.Химид Мао Емками

България: 1.Димитър Митов (вр) - 13.Йоан Стоянов, 6.Валентин Антов, 5.Алекс Петков, 26.Виктор Попов -
     4.Илия Груев, 18.Ивайло Чочев - 10.Георги Русев, 20.Филип Кръстев, 11.Кирил Десподов (к) - 25.Мартин Минчев.
 резерви: 21.Светослав Вуцов (вр), 23.Иван Дюлгеров (вр) - 2.Патрик-Габриел Галчев, 3.Живко Атанасов, 15.Петко Христов -
     7.Георги Костадинов, 16.Светослав Ковачев, 22.Илиан Илиев, 24.Станислав Иванов - 9.Георги Минчев, 14.Лукас Петков, 17.Александър Колев.
 треньор: Илиан Илиев

Танзания: 18.Аиши Манула (вр) - 10.Миано ван ден Бос, 14.Бакари Мвамнието, 4.Ибрахим Хамад, 15.Мохамед Хусеин -
     7.Химид Мао Емками (к), 20.Новатус Мироши - 2.Хаджи Многа, 6.Фейсал Салум, 22.Тарин Аларахия - 11.Кибу Денис.
 резерви: 1.Квеси Кавава (вр), 13.Абутуалиб Хамиду Емшери (вр) - 5.Кенеди Джума, 16.Лусаджо Мвайкенда -
     3.Мудатир Яхя, 8.Морис Абрахам, 21.Кокола Чарлз Еммомбва, 23.Бен Старки - 9.Абдул Хамиси Сулейман, 12.Тварик Юсуф, 17.Яхя Заид Омари, 19.Клемент Емзизе.
 треньор: Хемед Сулейман

  схеми: бъл: 1 - 13, 6, 5, 26 - 4, 18 - 10, 20, 11 - 25
     тан: 18 - 10, 14, 4, 15 - 7, 20 - 2, 6, 22 - 11

 събития:
 см - 31 - '1 1.Квеси Кавава (вр) на 18.Аиши Манула (вр) тан /контузия/ - пзп
 жк - 38 - 6.Фейсал Салум тан (груба игра)
  + 5 мин.
 см - пвр - 2.Патрик-Габриел Галчев на 13.Йоан Стоянов бъл
 см - пвр - 17.Александър Колев на 10.Георги Русев бъл -> 26, 6, 5, 2 - 4, 18 - 11, 20, 25 - 17
  ----
1-0 - 52 - 11.Кирил Десподов ПРЯК СВОБОДЕН (десен/пряк свободен/20.Филип Кръстев/фаулиран)
 см - 61 - '2 9.Абдул Хамиси Сулейман на 22.Тарин Аларахия тан - пзп
 см - 61 - '2 16.Лусаджо Мвайкенда на 10.Миано ван ден Бос тан - пзп
 см - 61 - '2 21.Кокола Чарлз Еммомбва на 2.Хаджи Многа тан - пзп
 см - 61 - '2 19.Клемент Емзизе на 11.Кибу Денис тан - пзп
 см - 74 - '1 22.Илиан Илиев на 18.Ивайло Чочев бъл
 см - 74 - '1 7.Георги Костадинов на 11.Кирил Десподов бъл -> 7, 4 - 22, 20, 25 - 17
 к - 74 - 7.Георги Костадинов бъл
 см - 75 - '3 3.Мудатир Яхя на 7.Химид Мао Емками тан - пзп
 к - 75 - 15.Мохамед Хусеин тан
 см - 83 - '2 3.Живко Атанасов на 26.Виктор Попов бъл -> 6, 5, 3, 2 - 7, 4 - 22, 20, 25 - 17
 см - 87 - '3 24.Станислав Иванов на 25.Мартин Минчев бъл - пзп
  + 5 мин.

съкращения и бележки за събитията


Международни приятелски срещи 2024

Азербайджан 1-1 България

  време: 25 март 2024 г., понеделник, 18:00 ч (20:00 ч местно D), 7/6 С, облачно
  място: ст."Тофик Бахрамов адина Республика", Баку /Bakı/, 3 220 зрители

  съдия: Кристо Тохвер (Естония); помощници: Сандер Сага (Естония), Стен Клаасен (Естония); 4-ти: Инкилаб Мамадов (Азербайджан)
  екипи: червено със светлочервени ръкави и кант, червено със светлочервен кант, червено (бели номера) ; бяло със златен кант, зелено, бяло със златен кант (златни номера)
капитани: 8.Емин Махмудов ; 11.Кирил Десподов

 Азерб.: 1.Шахруддин Магомедалиев (вр) - 13.Рахил Мамадов, 4.Бахлул Мустафазаде, 15.Бадави Хюсейнов, 3.Елвин Джафаркулиев -
     14.Еди Исрафилов, 7.Джошкун Диниев - 17.Торал Байрамов, 8.Емин Махмудов (к), 11.Рамил Шейдаев - 9.Ренат Дадашов.
 резерви: 12.Ръза Джафаров (вр), 23.Салахат Агаев (вр) - 2.Амин Сейдиев, 5.Бахтияр Хасанализаде, 21.Кисмат Алиев -
     6.Емил Мустафаев, 16.Елвин Джамалов, 18.Джейхун Нуриев, 19.Филип Озобич - 10.Озан Кьокчю, 22.Муса Курбанлъ.
 треньор: Ариф Асадов

България: 23.Иван Дюлгеров (вр) - 6.Валентин Антов, 3.Живко Атанасов, 5.Алекс Петков, 26.Виктор Попов -
     7.Георги Костадинов, 4.Илия Груев - 22.Илиан Илиев, 20.Филип Кръстев, 11.Кирил Десподов (к) - 17.Александър Колев.
 резерви: 1.Димитър Митов (вр), 21.Светослав Вуцов (вр) - 2.Патрик-Габриел Галчев, 15.Петко Христов -
     12.Димитър Тонев, 14.Лукас Петков, 16.Светослав Ковачев, 18.Ивайло Чочев, 24.Станислав Иванов - 9.Георги Минчев, 10.Георги Русев, 25.Мартин Минчев.
 треньор: Илиан Илиев

  схеми: азе: 1 - 13, 4, 15, 3 - 14, 7 - 17, 8, 11 - 9
     бъл: 23 - 6, 3, 5, 26 - 7, 4 - 22, 20, 11 - 17

 събития:
 жк - 25 - 22.Илиан Илиев бъл (задържане)
 жк - 26 - 3.Елвин Джафаркулиев азе (неспортсменско поведение - бутане на противник)
 жк - 27 - 17.Торал Байрамов азе (реплика)
 жк - 36 - 13.Рахил Мамадов азе (груба игра)
  + 1 мин.
 см - пвр - 21.Светослав Вуцов (вр) на 23.Иван Дюлгеров (вр) бъл
 см - пвр - 2.Патрик-Габриел Галчев на 4.Илия Груев бъл -> 21 - 26, 3, 5, 2 - 6, 7 - 22, 20, 11 - 17
  ----
0-1 - 59 - 20.Филип Кръстев (десен/ъглов/11.Кирил Десподов/подаване)
 см - 60 - '1 14.Лукас Петков на 20.Филип Кръстев бъл - пзп
 см - 60 - '1 10.Георги Русев на 22.Илиан Илиев бъл - пзп
 см - 62 - '1 6.Емил Мустафаев на 8.Емин Махмудов азе - пзп
 к - 62 - 11.Рамил Шейдаев азе
 см - 69 - '2 16.Елвин Джамалов на 7.Джошкун Диниев азе
 см - 70 - '2 22.Муса Курбанлъ на 9.Ренат Дадашов азе
 см - 70 - '2 18.Джейхун Нуриев на 13.Рахил Мамадов азе -> 17, 4, 15, 3 - 16, 14 - 18, 6, 11 - 22
 жк - 74 - 6.Валентин Антов бъл (удар с ръка в главата)
 жк - 78 - 14.Лукас Петков бъл (симулация)
 см - 83 - '3 19.Филип Озобич на 14.Еди Исрафилов азе - пзп
 см - 86 - '2 18.Ивайло Чочев на 17.Александър Колев бъл
 см - 86 - '2 9.Георги Минчев на 7.Георги Костадинов бъл -> 10, 6, 18, 14 - 11, 9
1-1 - 87 - 22.Муса Курбанлъ (десен/игра/18.Джейхун Нуриев/подаване)
  + 4 мин.

съкращения и бележки за събитията


Съкращения и бележки за събитията:
 жк - жълт картон
 чк - червен картон
 см - смяна
'1/'2/'3 - смяната е част от първо/второ/трето прекъсване на играта за смени за съответния отбор
пзп - пост за пост (смяната не води до никакви тактически размествания)
нбс - напуснал без смяна (обикновено поради контузия след извършване на трите смени в отбора)
ткт - смяна в тактическата постройка на отбора
 вр - полеви играч застава на вратата
 к - нов капитан
 ид - изпусната дузпа
съд - нов главен съдия (обикновено след контузия)
 пс - нов помощник съдия (обикновено след контузия)
вар - начало и край на преразглеждане на решение с VAR и взетите решения след това
отм - отменено събитие (обикновено след вар преразглеждане)
пвр - събитието се случва в почивката между полувремената
поч - събитието се случва в почивката между продълженията
дуз - събитието се случва по време на изпълнението на дузпи
 кр - събитието се случва след края на мача
спр - мачът е спрян
пдн - мачът е подновен
прк - мачът е прекратен
+ Х мин. - полувремето е продължено с Х минути

при указване посоките при дузпите - винаги се има предвид гледната точка на изпълнителя на дузпата като вратата се разделя на 6 квадранта,
в които топката може да бъде насочена: горе вляво, горе в средата, горе вдясно, долу вляво, долу в средата и долу вдясно; а дузпата може
да бъде изпълнена със силен или с техничен (по-слаб) удар.

нагоре