Детско-юношески футбол 2016/17

« Детско-юношески футбол 2016/17 »

Юноши старша възраст (родени 1998 и 1999 г.)

Юноши младша възраст (родени 2000 и 2001 г.)

Деца (родени 2002 и 2003 г.)

Деца подготвителна група (родени 2004 г.) - Футбол 11

Деца подготвителна група (родени 2005 г.) - Футбол 9

Деца подготвителна група (родени 2006 г.) - Футбол 7

Деца подготвителна група (родени 2007 г.) - Футбол 7

Деца подготвителна група (родени 2008 г.) - Футбол 5